Προσχολικά παιχνίδια 

Εκπαιδευτικά παιχνίδια με φώτα και ήχο που ακολουθούν το παιδί κατά την ανάπτυξή του.

Βελτιώνουν κινητικές & νοητικές ικανότητες.